Moderat med klubba, grep och penna - Fru talman Ingegerd Troedsson